Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2015

Dạo này thấy buồn buồn. Cảm giác c Phuong rất nhiều xem thường mình và muốn thắng mình trong mọi tình huống. Mình thấy thôi kệ ai muốn làm gì thì làm, mình cũng sẽ vẫn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình trong khả năng, chẳng cần tham vọng và đòi hỏi gì hết, cứ làm việc theo khả năng mình thôi, an phận đôi khi lại khỏe hơn là phải bon chen với đời. Mỗi người có một số phận rồi, cái gì của mình là của mình thôi.
Có nhiều việc ko muốn hỏi cũng chẳng muốn kể chị Phuong nghe nữa, có gì cứ hỏi c Thuỷ thôi, càng nói càng kể thì người ta lại xem thường mình, sometimes feeling not glad because same face not same heart. Anyway, any people will have any changes, any people will different, ai rồi cũng khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s