Thứ bảy ngày 28 tháng sáu năm 2014

Mệt mỏi căng thẳng vì mọi thứ.
Sức khỏe không có.
Năng lực không có.
Tiền bạc không có.
Mạnh dạn khéo léo không có.
Kiến thức không có.
Nhà gần chỗ làm không có.
Vợ chồng không có ở chung nhà.
Con ốm không có mập.
Nói chuyện với ba mẹ không có vui vẻ.
Chán. Đời chó cắn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s